Algemene Leden Vergadering

Door een wijziging in de wetgeving op VZW's moeten wij voor het einde van 2023 onze statuten aanpassen aan de gewijzigde regelgeving.

Het gaat in de eerste plaats over terminologie die gewijzigd wordt.-:

  • "raad van bestuur" wordt "bestuursorgaan"
  • "huishoudelijk reglement" wordt "intern reglement"


Verder werden onder andere bevoegdheden verduidelijkt alsook regels rond stemming bij beslissingen.

De procedure voorziet dat we deze wijziging moeten voorleggen ter goedkeuring aan een Algemene Ledenvergadering.

 

De Buitengewone Algemene Vergadering zal door gaan in het clublokaal op dinsdag 12 december 2023 om 14.00u.

Agenda:
1. aanpassing van de statuten
2. aanstelling Sabine Brosens als bestuurslid

Indien geen tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering gehouden worden op donderdag 28 december 2023 om 20.00u

Agenda:
1. aanpassing statuten

Ter info: de bridge drive gaat door na de vergadering.

De Algemene Leden Vergadering werd gehouden op vrijdag 5 mei om 20.00 uur in het clublokaal.

Agenda van de vergadering:

1. Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2022
2. Financieel verslag over het boekjaar 2022
3. Verslag van de rekening toezichthouders over het boekjaar 2022
4. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022
5. Aanstelling van de rekening toezichthouders
6. Verkiezing van nieuwe bestuursleden
7. Onderzoek en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2023
8. Vaststelling van de bijdragen
9. Varia

Afbeelding van TRESOR69 via Pixabay 

Verslagen van vorige jaren


Riviera Bridge Club
Riviera Bridge Club
Relax, have fun, enjoy the game of bridge
Contact

Riviera Bridge Club
Schotensesteenweg 432
2100 Deurne

+32 (0)3/324 27 86

Rekening
BANK KBC
IBAN BE17 4055 1597 1121
BIC KREDBEBB

Ondernemingsnr.: 0410 576 155