Onze Reglementen

 

Riviera Bridge club biedt haar leden en bezoekers graag een ontspannen sfeer en veel bridgeplezier en verzoekt u vriendelijk daar aan bij te dragen.


Bijgevolg, iedereen die komt spelen op Riviera wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van ons huisreglement en zich er aan te houden.

Afbeelding van Peggy und Marco Lachmann-Anke via Pixabay 

 

Intern reglement

Ons intern reglement staat garant voor een aangenaam bridgekader voor iedereen.

Gedragsregels

Het reglement ethiek en discipline van Riviera voor de behandeling van ernstige ethische overtredingen.

Spelregels

Een overzicht van de internationale spelregels voor wedstrijdbridge die ook van toepassing zijn in onze bridgeclub.

De algemene reglementen zijn zeer omvangrijk. Hier vindt u een beknopte versie terug die alle meest voorkomende zaken toelicht.

Door de invoering van de nieuwe spelregels in 2017 en dan vooral het nieuwe artikel 23 “de vergelijkbare bieding” zijn er enkele procedures ingrijpend gewijzigd.

 

Conventieboekje

In het conventieboekje zijn de meest courante conventies opgenomen.

Riviera Bridge Club
Riviera Bridge Club
Relax, have fun, enjoy the game of bridge
Contact

Riviera Bridge Club
Schotensesteenweg 432
2100 Deurne

+32 (0)3/324 27 86

Rekening
BANK KBC
IBAN BE17 4055 1597 1121
BIC KREDBEBB

Ondernemingsnr.: 0410 576 155