Schaal Kockx

Deze competitie loopt van september tem mei, telkens op een zondagmorgen, van 9.45u tot 13.00u.

De bedoeling van deze competitie is om minder ervaren bridgespelers (‘junior’) de kans te geven om eens met een meer ervaren speler (‘senior’) te kunnen spelen.

Het eindobjectief van deze competitie is om de 'juniors' de mogelijkheid te geven om hun bridgepeil op een hoger niveau te brengen.

Elke speler die meedoet, is zeker van een mooie naturaprijs per wedstrijd die hij/zij meespeelt. De hoofdprijzen voor de 1ste en 2de plaats, zowel in NZ als OW, worden enkel aan gevalideerde ‘junior/senior-paren’ toegewezen.

 

Deze competitie loopt van oktober tem juni, telkens op een zondagmorgen, van 9.45u tot 13.00u.

De bedoeling van deze competitie is om minder ervaren bridgespelers (‘junior’) de kans te geven om eens met een meer ervaren speler (‘senior’) te kunnen spelen.

Het eindobjectief van deze competitie is om de 'juniors' de mogelijkheid te geven om hun bridgepeil op een hoger niveau te brengen.

Deze competitie loopt van oktober tem juni, telkens op een zondagmorgen, van 9.45u tot 13.00u.

Het is een regelmatigheidscriterium van in principe 9 speeldagen op zondagmorgen, waarbij de 6 beste uitslagen in aanmerking worden genomen voor de einduitslag.

Met de editie 2022 – 2023 willen we opnieuw wat dichter aanleunen bij de originele doelstellingen van de Schaal Kockx:

 • Beginners begeleiden bij de overgang naar clubtornooien
 • Het sociaal contact bevorderen tussen nieuwkomers en Riviera leden

 

Daarom hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd:

Schaal Kockx logo

Er wordt gespeeld in 2 reeksen:

 • Een A-reeks: waarbij spelers (“juniors”) die niet in aanmerking komen voor de B-reeks (zie hierna) een paar vormen met meer ervaren spelers ‘”seniors”.
 • Een B-reeks: waar enkel spelers die de voorbije 3 jaren een cursus hebben gevolgd als “junior” kunnen inschrijven. Zij zullen een paar vormen met een “senior” maar deze zullen zij niet zelf moeten zoeken. De club zorgt voor een “passende senior”.
 • Bij de samenstelling van reeks B kan het bestuur “case by case” afwijken van de criteria voor zover hiermee de uitgangspunten gerespecteerd worden (voorbeeld: een speler is 5 jaar geleden uit cursus gekomen, intussen amper bridge gespeeld, hoort van het initiatief en wenst deel te nemen)
 • In reeks A zal de “junior” zich inschrijven met een “senior” die hij zelf kiest
  Zijn resultaten met de gekozen “senior” zullen meetellen voor het eindklassement volgens de geëigende reglementen uit het verleden.
 • In reeks B schrijft de “junior” zich in en geeft aan of hij/zij reeds een afspraak heeft met een "senior". Indien niet dan zal het bestuur zal een “senior” toewijzen, indien wel kan de naam van de "senior" ingevuld worden.
  Al zijn resultaten worden meegenomen voor het eindklassement, ongeacht met welke “senior” hij gespeeld heeft

Data

9 oktober 2022

13 november 2022

11 december 2022

15 januari 2023

12 februari 2023

12 maart 2023

16 april 2023

14 mei 2023

11 juni 2023

Inschrijven voor drive van 16 april 2023

Om deel te nemen aan deze zondagochtend drives is vooraf inschrijven nodig, uiterlijk op donderdag 18.00 uur, voorafgaand  aan de eerstkomende speeldag.

Indien je ingeschreven bent en onverwachts toch verhinderd zou zijn om deel te nemen, gelieve dan zo vlug mogelijk een mailtje te sturen naar rivierabridgeclub@gmail.com.

A-Reeks

Om in aanmerking te komen voor de eindrangschikking, dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden:

- de ‘junior’ mag niet meer dan 75 masterpoints hebben
- hetzelfde ‘junior/senior-paar’ mag in vorige edities niet bij de 3 eerste zijn geëindigd
- je moet, per seizoen, minstens 6 'Schaal Kockx'-wedstrijden gespeeld hebben met dezelfde partner 

 

B-Reeks

Om in aanmerking te komen voor de eindrangschikking, dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden:

- de 'junior' moet, per seizoen, minstens 6 'Schaal Kockx'-wedstrijden gespeeld hebben

Uitslagen A reeks

Uitslagen B reeks

Uitslagen Vorige Edities

Riviera Bridge Club
Riviera Bridge Club
Relax, have fun, enjoy the game of bridge
Contact

Riviera Bridge Club
Schotensesteenweg 432
2100 Deurne

+32 (0)3/324 27 86

Rekening
BANK KBC
IBAN BE17 4055 1597 1121
BIC KREDBEBB

Ondernemingsnr.: 0410 576 155